Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A MITIKUS DELFIN - a holtak birodalmába vezérlő kalauz

2008.11.10

DELFIN
A delfin a cetek rendjébe tartozik, vízben élő emlős. A delfinnek csak egy orrnyílása van, ezt légcsőnek nevezik. Szeleppel záródik, hogy alámerüléskor ne hatolhasson be a víz az orrába.
Ultrahangok hangvisszaverődése révén tájékozódik. A hang iránti érzékenység az élet ősi teremtő hangjaihoz köti a cetféléket. A hang ugyanis az élet teremtő ereje.
Tudósok vizsgálták a delfin beszédét, amikor az „szót váltott” kölykével, a beszélgetés során nyolcszáz hangot használt. Ezek közül sok hang bizonyos fajta jelzésparancsokat fejezett ki, melyekre a kölyök mindig azonos módon reagált.
A delfineknek van a mi SOS jelzésünkkel egyenértékű kettős füttyentése. Amikor ezt meghallják, nyomban elhallgatnak, és figyelmesen keresik bajba jutott társukat. Előfordult, hogy a delfinek fuldokló embereket is megmentettek, a delfinek aláúsznak, és pofájukkal kiemelik a bajbajutottat a vízből. A görög monda szerint a delfin mentette meg a vízbefúlástól Ariónt, az énekest és lantjátékost, amikor a korinthoszi költő tengeri rablók elől a hullámokba ugrott. Az istenek ezért a delfint a csillagok közé emelték.

Egy görög vázatöredéken fennmaradt jelenetben Poszeidón tengeristen látható, amint Amphritité tengeri nimfának udvarol. A nimfa először elúszott, később viszont egy delfin visszahozta őt. Így lett a delfin Poszeidón jelvénye.
A nagy istennők közül Démétér földanya és a tengerből született Aphrodité állata volt, az istenek közül elsősorban Apollóné és Dionüszoszé. Apollón delfin alakjában érkezett szent városa, Delphoi kikötőjébe, és papnője jós-háromlábát is delfinek díszítették.

Az etruszk síremlékeken sok esetben delfinek viszik a halottak lelkét a Boldogok Szigetére.

A babiloni teremtéstörténet szerint az istenek, akiket Tiamut-istennő az élet vízéből teremtett, addig nem keltek életre, míg a delfin elő nem hívta őket. A delfin megtanítja az embernek, hogy miként léphet be az élet vízébe, és hogy miként hívhatja elő a légzés és a hang segítségével mindazt, amire vágyik.
A Holddal a holdistennőket, és a tenger isteneit is kapcsolatban hozzák. Ezért legfontosabb állataik között találhatóak a Hold-állat delfinek.
Plinius írja egy delfin-történetben: „Az isteni Augustus császár uralkodásának idején egy delfin behatolt a Lucrinus-tóba. Egy szegény ember gyermeke, aki baiaei házukból Puteoli felé, az iskolába ment, déltájban hosszasan elidőzött nála, és Simonnak nevezte el. (Plinius egyébként elmagyarázza, hogy a delfineket azért nevezik így – a név latinul tömpeorrút jelent -, mert orrészük tömpe.) A gyermek tehát Simonnak nevezte el a delfint, és kenyérdarabkákkal sokszor magához csalogatta. A delfin bámulatosan megszerette a fiúcskát. Miután evett a gyermek tenyeréből, megengedte, hogy hátára szálljon. A delfin a széles öblön át elszállította a puteoli iskolához. Ez így ment sok esztendőn át, amíg a fiút el nem ragadta egy betegség. A delfin szomorúan, a bánat minden jelét mutatva, gyakran visszatért a megszokott helyre, végül elpusztult, nyilvánvalóan bánatában.”
Történeteket mesélnek egy delfinről, amelyik a Cook-szorosban a veszélyes részeken önkéntes révkalauzként átkísérte a hajókat. 1903-ból származik a leírás, és 1937-ben pusztult el Jack, a delfin.
Francia halászok közt ma is él a hiedelem, hogy a delfinekben vízbe fulladt tengerészek lelke rejtezik. A kora kereszténységben a delfin az üdvözülés szimbóluma volt, az ókori görögöknél pedig az istenek szent hírnöke, a tenger áldott szimbóluma. Gyakran tanúsít önfeláldozó életet, igen intelligens állat. A magzati lét és az újjászületés jelképe volt a mediterrán világban.
A hajózás patrónusa, és a Bölcsesség egyik állatjelképe.

Ókeresztény síremlékeken ugyancsak megtaláljuk a delfint, mint a holtak birodalmába vezérlő kalauzt.
Égi képmása, a Delfin csillagkép a mondottak miatt található a túlvilágra vezető égi átkelőhely, a téli napforduló helye, a Tejút hasadék mellett.

Kulcsszavak: önfeláldozás, segítőkészség, magzati lét, újjászületés, lélekvezető, Hold-állat, a tenger, a víz terem-tőereje, a légzés és a hangadás teremtőereje, bölcsesség, magas szintű kommunikáció.

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.
 

Profilkép